REDR listat på Spotlight Stock Market.

Red Reserve Entertainments aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (01/06 2008) under kortnamnet (REDR) och handlas via banker och fondkommissionärer.