Investor Relations

/Investor Relations
Investor Relations2018-10-25T07:05:01+00:00

REDR listat på Spotlight Stock Market.

Red Reserve Entertainments aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (01/06 2015) under kortnamnet (REDR) och handlas via banker och fondkommissionärer.