Red Reserve Entertainment AB är ett moderbolag noterat på Aktietorgets handelsplats sedan 2008. 2018 byttes namn från Community Entertainment till Red Reserve Entertainment.

Om verksamheten